بایگانی برچسب برای: طرح نهضت ملی مسکن

باسلام و احترام خدمت متقاضیان محترم

برنامه زمانبندی پیشرفت پروژه 152 واحدی (بلوک 10) به حضورتان تقدیم میگردد.

 

باسلام و احترام خدمت متقاضیان محترم

برنامه زمانبندی پیشرفت پروژه 152 واحدی (بلوک 32) به حضورتان تقدیم میگردد.