مراحل پایانی عملیات ساخت، برپایی و نصب اسکلت بلوک 41 پروژه 100 واحدی شرکت آشیان بنا کویر در نهضت ملی مسکن