رسیدگی به مشکلات شهرک بهارستان بخش اول

جلسه شورای ترافیک شهرستان گناباد

هفته گذشته حاج آقای مدنی مدیرعامل محترم شرکت آشیان بنا کویر از طرف مردم و متقاضیان شهرک بهارستان درخصوص مشکلات این شهرک به دو مورد بسیار مهم اشاره کردند تا در جلسه شورای ترافیک در جمع مسئولین شهرستان مورد بررسی قرار بگیره و در جهت رفع این مشکلات همکاری لازم رو داشته باشند.

اولین موضوع بسیار مهمی که انتظار میره هرچه زودتر و سریعتر رسیدگی بشه درخصوص جمع آوری آب های سطحی هستش که در این جلسه با توجه به اعتباراتی که دولت سیزدهم اختصاص داده به این موضوع اشاره شد.