بهارستان

باسلام و احترام خدمت متقاضیان محترم

برنامه زمانبندی پیشرفت پروژه 60 واحدی (بلوک 27) به حضورتان تقدیم میگردد.

باسلام و احترام خدمت متقاضیان محترم

برنامه زمانبندی پیشرفت پروژه 60 واحدی (بلوک 16) به حضورتان تقدیم میگردد.

اتمام کاشی کاری و گچ کاری بلوک 11 پروژه 60 واحدی شرکت آشیان بنا کویر در نهضت ملی مسکن

نصب آسانسور بلوک 11 پروژه 60 واحدی شرکت آشیان بنا کویر در نهضت ملی مسکن

لوله کشی فاضلاب بلوک 16 پروژه 60 واحدی شرکت آشیان بنا کویر در نهضت ملی مسکن

بتن ریزی طبقه سوم بلوک 16 پروژه 60 واحدی شرکت آشیان بنا در نهضت ملی مسکن

نصب درب ضدسرقت بلوک 11 پروژه 60 واحدی شرکت آشیان بنا در نهضت ملی مسکن