بسم الله الرحمن الرحیم سایت 200 واحدی ویلایی نهضت ملی مسکن شهرستان گناباد (نوقاب) آماده سازی سایت: شهرداری گناباد ساخت واحدهای مسکونی: تعاونی توسعه و عمران شهرستان گناباد/ شرکت تعاونی احداث مسکن آشیان بنای کویر ناظر و کارگزار: اداره کل راه و شهرسازی/ بنیاد مسکن شهرستان گناباد با مشارکت مالی متقاضیان و سرمایه گذاری بانک مسکن شهرستان گناباد

 

جوشکاری لوله های خط انتقال آب شرب شهرک بهارستان برای رفع مشکل افت فشار

ادامه مطلب