تسهیلات قرض الحسنه

اعضای محترم پروژه 52 واحدی که متقاضی دریافت تسهیلات وام قرض الحسنه هستند، تا پایان وقت اداری پنجشنبه 19 آبان ماه می توانند جهت ثبت نام تسهیلات به دفتر شرکت مراجعه نمایند.
لازم به ذکر است مهلت فوق به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد. همچنین تسهیلات، فقط به افرادی تعلق میگیرد که در مهلت تعیین شده ثبت نام کرده باشند لذا در صورت عدم ثبت نام در مهلت مقرر، تسهیلات مذکور، تعلق نخواهد گرفت.